RYTÍŘ

Poutavý příběh o rytířské ctnosti, o hájení lidské svobody a taky trochu o lásce.

Svobodného pána Jana ze Žampachu pasuje Karlem IV. na rytíře za záchranu svého života. Jan ale není přijat šlechtou ve svém kraji, nejen proto, že nemá šlechtický původ, ale hlavně proto, že své poddané chce hájit u župního soudu. Hynek z Poteštejna se uchýlí ke lsti a král se tedy dozvídá poněkud upravené zprávy.... Setkáte se tu i s dalšími postavami - pannou Jadwigou z Borohrádku, pány z Vamberka a Žamberka, poddanými, tanečníky ....

S příběhem rytíře Jana ze Žampachu se diváci seznamují nejen jako diváci, ale i jako přímí účastníci děje. V krátkých dílnách mají možnost se zamýšlet nad situacemi příběhu, a také jej obohatit svými nápady. Základem představení jsou fakta  a dobovou atmosférou středověku.

  • 70minut (ZŠ od 8 let, SŠ)
  • hrajeme uvnitř i venku (např. hradní nádvoří, nebo tam kde je klid)