Archiv herců:

MgA. Iveta Dřízhalová

Absolventka DAMU – výchovná dramatika, pedagog LDO na ZUŠ, loutkoherečka, vedoucí os www.spolupospolu.cz

Mg.A. Mgr. Lukáš Horáček

Absolvent DAMU – výchovná dramatika, PedF UK, pedagog LDO na ZuŠ Liberec

MgA. Jan Hrubec

Absolvent DAMU - alternativní a loutkové divadlo.Prošel několika profesionálními divadly, po té založil své vlastní. www.drevenedivadlo.cz. A je také zdravotním klaunem.

Mgr.Mg.A. Blanka Kolínová

Absolventka DAMU – výchovná dramatika, psychologie UK Soukromá psychoterapeutická praxe, lektorka výcviku Dramaterapie NotaBene

Mgr.Bc.Pavlína Kordová

Výtvarník a režisér divadelní soubor Kordula. Další aktivity viz Kordula.blog.cz. a os.zdravotní klaun

MgA.Martin Vasquez Ph.D.

Absolvent DAMU – výchovná dramatika,doktorské studium na DiFa JAMU Brno. Spoluzakladatel České improvizační ligy a skupiny www.vasquez.cz/profil.html, www.improinstitut.cz/team

Pracuje jako trenér soft-skills, se zaměřením na Prezentační dovednosti, Rétoriku & argumentaci a vyjednávání.

MgA. Gábina Vyziblová

DAMU - výchovná dramatika, v současné době na rodičovské dovolené, lektor-konzultant společnosti Image Lab s.r.o.