Jitka Tichá

(+17.2.2023)

 Vzdělání:

  • Gymnázium Poděbrady
  • Lidová konzervatoř Středočeského kraje - obor Tvořivá dramatika
  • DAMU Praha - obor výchovná dramatika

Praxe v umělecké oblasti:

  • Pouliční divadelní a hudební spolek Ledňák
  • Nezávislé skupiny Divadlo Šuplík, Divadlo Bez Franty, Divadlo Tichých dráčků, Divadlo
  • Bořivoj, Divadlo Tichý Jelen
  • Sdružení Roztoč Roztoky – předsedkyně sdružení, umělecké vedení projektů

Lektorská praxe:

  • Výchovná dramatika – LŠU Nymburk, Gymnázium Jana Keplera, gym. Rakovník, gym. Arabská
  • Waldorfské lyceum, sdružení Roztoč a další

Související odkazy

Dokumentační foto: