Mgr. Zdeněk Grečnár

Vzdělání:

  • SPŠ - Stavební Josefa Gočára – pozemní stavitelství
  • PedF University Karlovy, - magisterský obor: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – Informační technologie +Tělesná výchova
  • DAMU Praha, magisterský obor: Dramatická výchova – zbývá poslední rok

Umělecká praxe:

  • Divadlo Na Cikorce - umělecký vedoucí
  • Divadelta - divadelní interaktivní programy
  • Příležitostný moderátor – talk show :Valérie Zawadská, Stanislav Zindulka, Irena Fuchsová
  • Nezávislé skupiny: Bořivoj
  • Zdravotní klaun - návštěvy hospitalizovaných dětí a seniorů

Lektorská praxe:

  • Výchovná dramatika : Základní škola Rakovského, DDM Modřany , ZUŠ PRO ARTE VIVA
  • Národní galerie v Praze - Lektor dramatických a výtvarných programů NG pro školy